ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διεύθυνση: Μουσείο Χώρα, 84600 Μύκονος

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 129541738000

ΑΦΜ: 800563820

ΔΟΥ: Μυκόνου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Ανακοίνωση Σύστασης